Wszystkie wpisy, których autorem jest admin

Kindergeld – jedno z najpopularniejszych świadczeń

Wszyscy, którzy podjęli kiedykolwiek legalną pracę na terenie Niemiec wiedzą, jak bardzo różnią się tamtejsze zarobki od polskiej, przeciętnej wypłaty. Tam nawet wynagrodzenie w postaci najniższej krajowej pozwala na godne życie w komfortowych warunkach, a przy odrobinie rozsądnego zarządzania swoimi wydatkami, można nawet zaoszczędzić. Osobą, która najczęściej podejmuje pracę jest mężczyzna, którego rodzina pozostała w Polsce. kindergeld dla dzieci w polsceBardzo popularnym świadczeniem, które można uzyskać w Niemczech jest kindergeld. Jest to nic innego, jak zasiłek rodzinny, jednak w przeciwieństwie do świadczeń w Polsce, tam taki zasiłek otrzymuje każda rodzina bez względu na swoją sytuację finansową.

Czytaj dalej Kindergeld – jedno z najpopularniejszych świadczeń

Czy są Państwo zobowiązani do złożenia niemieckiej deklaracji podatkowej?

Jeżeli posiadają Państwo niemiecki numer podatkowy, to są Państwo zobowiązani do dokonania rozliczenia podatku w Niemczech. Finanzamt dąży w ten sposób do poznania wysokości dochodów uzyskanych zarówno w Niemczech, jak i w innych krajach, niezależnie od tego, czy osiągane są one z tytułu pracy zarobkowej, prowadzenia działalności gospodarczej, czy też emerytury, renty, lub związku z pobieranymi w Niemczech wszelkiego rodzaju zasiłkami i świadczeniami socjalnymi.
Gdzie składają Państwo zeznanie podatkowe?
Pflichtveranlagung, czyli obowiązkowe rozliczenie podatkowe składane jest do właściwego ze względu na wykonywany zawód, miejsce zamieszkania, zameldowania, albo zarejestrowania, niemieckiego urzędu podatkowego w formie corocznej deklaracji podatkowej. Rozliczenie powinno nastąpić do 31 maja roku następującego po roku, w którym osiągnęli Państwo dochód w Niemczech. Jeżeli dokonują Państwo rozliczenia z pomocą pośrednika jakim jest doradca podatkowy, wówczas termin ten może ulec wydłużeniu nawet do 30 września, o ile wcześniej podatnik nie otrzyma wezwania z niemieckiego urzędu skarbowego.
Niemieccy urzędnicy podatkowi w sposób bardzo konsekwentny przywiązują wagę do kwestii składania przez podatników rocznego zeznania i egzekwują ten obowiązek w postaci nakładania kar pieniężnych.

Jeżeli prowadzą Państwo działalność gospodarczą w Niemczech, również bezwzględnie muszą Państwo złożyć do niemieckiego urzędu skarbowego deklarację podatkową. Wiele firm, zwłaszcza jednoosobowych decyduje się nie płacić w ciągu trwającego roku kalendarzowego/podatkowego zaliczek na podatek i dopiero po otrzymaniu decyzji podatkowej, reguluje zaległości wobec urzędu. Firmy, które płaciły na ten cel zaliczki miesięczne i kwartalne na podstawie własnego szacunku, mają również obowiązek złożenia rocznego rozliczenia podatkowego celem ustalenia, czy podatek został nadpłacony, czy też należy dopłacić podatek do urzędu.

Jeżeli pobierają Państwo świadczenia emerytalno-rentowe z niemieckich instytucji zabezpieczenia społecznego to również są Państwo zobowiązani do złożenia rocznej deklaracji podatkowej, ponieważ niemieckie świadczenia emerytalne są częściowo opodatkowane.

Jakie są klasy podatkowe w Niemczech?

W niemieckim systemie fiskalnym występuje sześć klas podatkowych uzależnionych od sytuacji osobistej Państwa jako pracownika. Przynależność do danej klasy wpływa na wysokość odprowadzanego comiesięcznie podatku.
Kto kwalifikuje się do danej klasy podatkowej w Niemczech?
I klasa podatkowa dotyczy osób żyjących samotnie.

Do klasy tej „trafiają” więc osoby niezamężne, rozwiedzione, ale również małżonkowie niemieszkający już przez dłuższy czas we wspólnym gospodarstwie domowym.
II klasa podatkowa dotyczy osób samotnych z dzieckiem.
W klasie tej są więc te osoby, które wychowują samotnie dzieci i z tego tytułu korzystają z ulgi podatkowej.
III klasa podatkowa dotyczy osób mających na utrzymaniu bezrobotnego, lub też zarabiającego niewielkie kwoty małżonka.
Jeśli w danym roku podatkowym, Państwa współmałżonka/współmałżonek nie podejmował(a) zatrudnienia, to dzięki przynależności do tej klasy mogą Państwo liczyć na ulgę w postaci niskich comiesięcznych zaliczek na podatek z tego tytułu.
IV klasa podatkowa obejmuje małżonków uzyskujących dochody z pracy.
To jedna z kombinacji przynależności do klasy dla współmałżonków, z których oboje posiadają zatrudnienie. Niemniej jednak, gdy wynagrodzenie brutto jednego z małżonków znacznie przewyższa dochody drugiego, warto wybrać V klasę podatkową.
V klasa podatkowa jest stosowna dla małżonków, spośród których jeden z nich osiąga znacznie wyższe dochody, niż drugi.
VI klasa podatkowa obejmuje osoby, które jako pracownicy, osiągają dochody z kilku źródeł zatrudnienia.
Klasę podatkową w Niemczech mogą Państwo zmieniać wielokrotnie w ciągu roku podatkowego, czyli kalendarzowego, w zależności od sytuacji. Bezpłatnie można dokonać dwóch zmian klasy w ciągu roku. W efekcie, zgłoszona zmiana realizowana jest pierwszego dnia kolejnego miesiąca, licząc od miesiąca zgłoszenia.
Często Państwo, jako osoby uzyskujące wynagrodzenie w Niemczech z jednego źródła dochodu, nie decydują się na rozliczenie z niemieckim urzędem skarbowym z uwagi na brak świadomości takiego obowiązku. Niemniej jednak, ze względu na kwotę wolną od podatku oraz szereg ulg, z jakich można skorzystać, warto podjąć się rozliczenia i uzyskać nawet 100% zwrotu podatku z Niemiec.

O Państwa prawach i obowiązkach podatkowych w Niemczech

W Niemczech każdy podatnik musi złożyć zeznanie podatkowe do urzędu skarbowego (Finanzamt), jednorazowo w roku podatkowym, który jest równy roku kalendarzowemu. Właściwość urzędu zależy przede wszystkim od rodzaju wykonywanego na terenie zawodu, ale nie tylko. Pracownicy budowlani przyporządkowani są dwóm urzędom podatkowym: Oranienburg i Cottbus. W przypadku wykonywania pozostałych zawodów, właściwość urzędu ustala się na podstawie ostatniego miejsca zameldowania/zamieszkania pracownika na terenie Niemiec. Często również duże firmy polskie delegujące do pracy do Niemiec mają z góry przydzielony urząd rozliczeniowy.
Niemieckie rozliczenie podatkowe z poprzedniego roku kalendarzowego należy składać do 31 maja kolejnego roku, jednak termin ten może zostać przedłużony na Państwa wniosek. Niemieckie urzędy skarbowe czasem dostarczają informacji na temat zagadnień podatkowych. Mają one w obowiązku udzielać pomocy podatnikom w kwestii rozliczeń podatków. Jednak w szczególności firmy, ale również osoby indywidualne bardzo często korzystają z usług doradcy podatkowego, aby zapewnić sobie zwrot podatku z Niemiec w kwocie jak najkorzystniejszej dla swojego portfela. Zachęcamy zatem do skorzystania z usług naszej firmy w związku z faktem, iż nasze usługi realizowane są za pośrednictwem niemieckiego doradcy podatkowego.
Zeznanie podatkowe składa się z poszczególnych formularzy dla każdego rodzaju dochodu. W stosownych przypadkach, druki dotyczące kosztów, którymi dokumentuje się ulgi podatkowe, muszą również być dołączone w formularzu rozliczeniowym lub dostarczone w późniejszym terminie, na żądanie organu podatkowego.
Warto pamiętać o poprawnym skompletowaniu przez Państwa posiadanych dokumentów. Im więcej dokumentów, faktur, biletów, paragonów, itp. potwierdzających zatrudnienie oraz pobyt na terenie Niemiec tym lepiej. Dzięki nim nie tylko łatwiej będzie rozliczyć po powrocie do Polski zwrot podatku z Niemiec, ale również starać się o dodatkowe odliczenia i ulgi od podatku.

Dokumenty, które pozwolą Państwu uzyskać nadpłacony podatek z Niemiec

Po zakończonej pracy w Niemczech i powrocie do kraju mają Państwo możliwość oraz/lub obowiązek rozliczenia się ze swojego podatku. Warto tego dokonać jak najszybciej, z uwagi na zwrot podatku z Niemiec, jaki może się Państwu należeć.
Od czego zacząć i jakie dokumenty będą potrzebne?
Aby otrzymać z powrotem odprowadzony podatek niemiecki, konieczne jest złożenie odpowiednich dokumentów umożliwiających kalkulację i wykazania jaki zwrot podatku Państwu przysługuje. Aby tego dokonać, powinni Państwo posiadać takie dokumenty jak Lohnsteuerbescheinigung stanowiące oryginały kart podatkowych.
Lohnsteuerbescheinigung jest najważniejszym dokumentem niezbędnym do rozliczenia z niemieckim urzędem podatkowym. Jest to oficjalny druk urzędowy, jaki otrzymali Państwo od swojego pracodawcy na koniec roku podatkowego. Na tym dokumencie znajdą Państwo informacje dotyczące między innymi ubiegłorocznych zarobków oraz wysokości podatków płaconych podczas trwania Państwa zatrudnienia w Niemczech.
Poza tym, jeśli posiadają Państwo dzieci, należy przygotować odpowiednie zaświadczenia związane z nauką i kształceniem dzieci, a także z ewentualnym zasiłkiem, jeżeli jest na nie pobierany.
W okresie przebywania na terenie Niemiec, dojazdu do pracy z miejsca zamieszkania, przyjazdów do Polski, wydawania środków na wyżywienie i utrzymanie, otrzymali Państwo zapewne wiele faktur, biletów oraz paragonów. Mogą one okazać się przydatne w rozliczeniu z uwagi na możliwość udowodnienia za ich pośrednictwem kosztów, będących ulgami podatkowymi.
Podczas starań o zwrot podatku z Niemiec muszą Państwo uzyskać dokument zaświadczający o dochodach uzyskanych w tym samych roku w Polsce lub innych krajach w Unii Europejskiej. Taki dokument musi być potwierdzony przez urząd skarbowy w Polsce lub innym kraju na wniosku unijnym.
Dobór wszelkich niezbędnych dokumentów pozwoli Państwu na szybkie odzyskanie podatku z Niemiec, który się Państwu należy. Gdyby jednak przygotowanie dokumentacji wydało się Państwu zbyt skomplikowane, prosimy nie rezygnować ze starania się o zwrot podatku, tylko o poinformowanie nas o tym. W takiej sytuacji – w miarę możliwości – postaramy się uprościć procedurę, lub też zajmiemy się jej przygotowaniem w Państwa imieniu.

System podatkowy w Niemczech – na czym polega?

Podobnie jak w większości krajów, podatki oraz składki na ubezpieczenie społeczne w Niemczech wynoszą około 40% wynagrodzenia pracownika. Jednak niemiecki system podatkowy przewiduje wiele ulg, o które w czasie rozliczenia można pomniejszyć przychody, co sprawia, że spora część, a zazwyczaj całość zapłaconych podatków jest możliwa do odzyskania.
Podobnie jak w Polsce, także w Niemczech obowiązuje progresywny system podatkowy. Oznacza to, że niemiecki pracodawca przed wypłatą Państwu wynagrodzenia, odciąga pewną część pieniędzy. W każdym przypadku są to: zaliczka na podatek dochodowy, a także składki na ubezpieczenia. Ci z Państwa, którzy podejmują zatrudnienie w zachodniej części Niemiec, z wynagrodzenia odprowadzany będą mieli także dodatek solidarnościowy (z niem. Solidaritätszuschlag) w wysokości 5,5%. Ponadto, deklarując w Niemczech przynależność do danej religii, pracodawca odprowadza również z pensji 8-9% na podatek kościelny (z niem. Kirchensteuer).
Wysokość comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy jakie pracodawca odprowadza za Państwa do niemieckiego urzędu podatkowego zależy od osiąganych przez Państwa dochodów i stawki podatkowej, która jest ściśle powiązana z Państwa sytuacją materialną. Więcej o stawkach podatkowych mogą Państwo przeczytać tutaj: Jakie są stawki podatkowe w Niemczech?
Stawki podatku dochodowego za Odrą
Najniższa stawka podatku dochodowego w Niemczech wynosi obecnie 14 % i dotyczy osób osiągających dochody poniżej średniej. Kolejną stawką podatkową jest 42%. Najwyższa stawka natomiast sięga 45%. Wysokość stawki zależy od tego, jak kształtuje się wysokość Państwa rocznych dochodów. Jeśli rocznie zarobią Państwo mniej niż 52 881 euro, to zapłacą Państwo podatek w wysokości 14%. Najwyższy, bo 45% podatek zapłacą ci z Państwa, których roczny dochód przekroczy 250 731 euro.
Przy rozliczeniu należy pamiętać o możliwości ze skorzystania z kwoty wolnej od podatku, która w Niemczech wynosi 8004 euro. Kwota ta, podobnie jak w Polsce, jest kwotą dochodu, jaką można zarobić w ciągu roku w Niemczech bez konieczności jej opodatkowania. Oznacza to, że jeżeli Państwa roczny dochód nie przekroczy wskazanej kwoty, wówczas niemiecki urząd skarbowy zwróci Państwu całość zaliczek pobranych na poczet podatku dochodowego.