Dokumenty

Możliwość uzyskania zwrotu podatku z Niemiec jest związana z obowiązkiem przygotowania przez Państwa pełnej dokumentacji. Korzystając z naszych usług, mogą Państwo liczyć na pomoc w wypełnieniu dokumentów oraz w sporządzeniu wniosku pozwalającego na rozliczenie z niemieckim urzędem skarbowym.
Prosimy o sprawdzenie, czy posiadają Państwo takie dokumenty jak:

 • oryginały Lohnsteuerbescheinigung,
 • kserokopię zameldowania, a także wymeldowania z terenu Niemiec (Anmeldung/Abmeldung),
 • jeżeli pobierają Państwo emeryturę lub rentę – kserokopię pierwszej decyzji rentowej lub kopię pierwszej decyzji emerytalnej – wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język niemiecki,
 • kserokopię dowodu osobistego,
 • kserokopię prawa jazdy,
 • kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu w przypadku tych z Państwa, którzy podróżowali samochodem z Polski do Niemiec (własnym lub użyczonym) oraz kopię książki serwisowej pojazdu, faktury/paragony za paliwo a także faktury za naprawy u mechanika,
 • pozostałe rachunki, bilety autokarowe lub lotnicze, itp.
 • Co to jest Lohnsteuerbescheinigung?

  Lohnsteuerbescheinigung jest to dokument będący zestawieniem przychodów oraz opłaconych podatków, ubezpieczeń który powinni Państwo otrzymać od swojego pracodawcy po zakończeniu stosunku pracy lub na koniec danego roku podatkowego (czyli roku kalendarzowego).
  Z naszą pomocą, procedura zwrotu podatku z Niemiec ograniczy się jedynie do zebrania i podpisania dokumentacji przez Państwa. Resztą spraw zajmujemy się osobiście w Państwa imieniu, aby móc przygotować dla Państwa kompletny wniosek do niemieckiego urzędu skarbowego.
  W czasie pobytu i pracy w Niemczech warto pamiętać o tym, aby zachowywać wszystkie dokumenty, a nawet paragony, bilety czy faktury, jakie otrzymują Państwo od różnych instytucji. Dzięki nim jest duża szansa na skorzystanie z dodatkowych ulg podatkowych, a co za tym idzie obniżenie kwoty dochodu i zwiększenie zwrotu podatku z Niemiec.

  Dodaj komentarz