Czy są Państwo zobowiązani do złożenia niemieckiej deklaracji podatkowej?

Jeżeli posiadają Państwo niemiecki numer podatkowy, to są Państwo zobowiązani do dokonania rozliczenia podatku w Niemczech. Finanzamt dąży w ten sposób do poznania wysokości dochodów uzyskanych zarówno w Niemczech, jak i w innych krajach, niezależnie od tego, czy osiągane są one z tytułu pracy zarobkowej, prowadzenia działalności gospodarczej, czy też emerytury, renty, lub związku z pobieranymi w Niemczech wszelkiego rodzaju zasiłkami i świadczeniami socjalnymi.
Gdzie składają Państwo zeznanie podatkowe?
Pflichtveranlagung, czyli obowiązkowe rozliczenie podatkowe składane jest do właściwego ze względu na wykonywany zawód, miejsce zamieszkania, zameldowania, albo zarejestrowania, niemieckiego urzędu podatkowego w formie corocznej deklaracji podatkowej. Rozliczenie powinno nastąpić do 31 maja roku następującego po roku, w którym osiągnęli Państwo dochód w Niemczech. Jeżeli dokonują Państwo rozliczenia z pomocą pośrednika jakim jest doradca podatkowy, wówczas termin ten może ulec wydłużeniu nawet do 30 września, o ile wcześniej podatnik nie otrzyma wezwania z niemieckiego urzędu skarbowego.
Niemieccy urzędnicy podatkowi w sposób bardzo konsekwentny przywiązują wagę do kwestii składania przez podatników rocznego zeznania i egzekwują ten obowiązek w postaci nakładania kar pieniężnych.

Jeżeli prowadzą Państwo działalność gospodarczą w Niemczech, również bezwzględnie muszą Państwo złożyć do niemieckiego urzędu skarbowego deklarację podatkową. Wiele firm, zwłaszcza jednoosobowych decyduje się nie płacić w ciągu trwającego roku kalendarzowego/podatkowego zaliczek na podatek i dopiero po otrzymaniu decyzji podatkowej, reguluje zaległości wobec urzędu. Firmy, które płaciły na ten cel zaliczki miesięczne i kwartalne na podstawie własnego szacunku, mają również obowiązek złożenia rocznego rozliczenia podatkowego celem ustalenia, czy podatek został nadpłacony, czy też należy dopłacić podatek do urzędu.

Jeżeli pobierają Państwo świadczenia emerytalno-rentowe z niemieckich instytucji zabezpieczenia społecznego to również są Państwo zobowiązani do złożenia rocznej deklaracji podatkowej, ponieważ niemieckie świadczenia emerytalne są częściowo opodatkowane.