Jakie są klasy podatkowe w Niemczech?

W niemieckim systemie fiskalnym występuje sześć klas podatkowych uzależnionych od sytuacji osobistej Państwa jako pracownika. Przynależność do danej klasy wpływa na wysokość odprowadzanego comiesięcznie podatku.
Kto kwalifikuje się do danej klasy podatkowej w Niemczech?
I klasa podatkowa dotyczy osób żyjących samotnie.

Do klasy tej „trafiają” więc osoby niezamężne, rozwiedzione, ale również małżonkowie niemieszkający już przez dłuższy czas we wspólnym gospodarstwie domowym.
II klasa podatkowa dotyczy osób samotnych z dzieckiem.
W klasie tej są więc te osoby, które wychowują samotnie dzieci i z tego tytułu korzystają z ulgi podatkowej.
III klasa podatkowa dotyczy osób mających na utrzymaniu bezrobotnego, lub też zarabiającego niewielkie kwoty małżonka.
Jeśli w danym roku podatkowym, Państwa współmałżonka/współmałżonek nie podejmował(a) zatrudnienia, to dzięki przynależności do tej klasy mogą Państwo liczyć na ulgę w postaci niskich comiesięcznych zaliczek na podatek z tego tytułu.
IV klasa podatkowa obejmuje małżonków uzyskujących dochody z pracy.
To jedna z kombinacji przynależności do klasy dla współmałżonków, z których oboje posiadają zatrudnienie. Niemniej jednak, gdy wynagrodzenie brutto jednego z małżonków znacznie przewyższa dochody drugiego, warto wybrać V klasę podatkową.
V klasa podatkowa jest stosowna dla małżonków, spośród których jeden z nich osiąga znacznie wyższe dochody, niż drugi.
VI klasa podatkowa obejmuje osoby, które jako pracownicy, osiągają dochody z kilku źródeł zatrudnienia.
Klasę podatkową w Niemczech mogą Państwo zmieniać wielokrotnie w ciągu roku podatkowego, czyli kalendarzowego, w zależności od sytuacji. Bezpłatnie można dokonać dwóch zmian klasy w ciągu roku. W efekcie, zgłoszona zmiana realizowana jest pierwszego dnia kolejnego miesiąca, licząc od miesiąca zgłoszenia.
Często Państwo, jako osoby uzyskujące wynagrodzenie w Niemczech z jednego źródła dochodu, nie decydują się na rozliczenie z niemieckim urzędem skarbowym z uwagi na brak świadomości takiego obowiązku. Niemniej jednak, ze względu na kwotę wolną od podatku oraz szereg ulg, z jakich można skorzystać, warto podjąć się rozliczenia i uzyskać nawet 100% zwrotu podatku z Niemiec.