O Państwa prawach i obowiązkach podatkowych w Niemczech

W Niemczech każdy podatnik musi złożyć zeznanie podatkowe do urzędu skarbowego (Finanzamt), jednorazowo w roku podatkowym, który jest równy roku kalendarzowemu. Właściwość urzędu zależy przede wszystkim od rodzaju wykonywanego na terenie zawodu, ale nie tylko. Pracownicy budowlani przyporządkowani są dwóm urzędom podatkowym: Oranienburg i Cottbus. W przypadku wykonywania pozostałych zawodów, właściwość urzędu ustala się na podstawie ostatniego miejsca zameldowania/zamieszkania pracownika na terenie Niemiec. Często również duże firmy polskie delegujące do pracy do Niemiec mają z góry przydzielony urząd rozliczeniowy.
Niemieckie rozliczenie podatkowe z poprzedniego roku kalendarzowego należy składać do 31 maja kolejnego roku, jednak termin ten może zostać przedłużony na Państwa wniosek. Niemieckie urzędy skarbowe czasem dostarczają informacji na temat zagadnień podatkowych. Mają one w obowiązku udzielać pomocy podatnikom w kwestii rozliczeń podatków. Jednak w szczególności firmy, ale również osoby indywidualne bardzo często korzystają z usług doradcy podatkowego, aby zapewnić sobie zwrot podatku z Niemiec w kwocie jak najkorzystniejszej dla swojego portfela. Zachęcamy zatem do skorzystania z usług naszej firmy w związku z faktem, iż nasze usługi realizowane są za pośrednictwem niemieckiego doradcy podatkowego.
Zeznanie podatkowe składa się z poszczególnych formularzy dla każdego rodzaju dochodu. W stosownych przypadkach, druki dotyczące kosztów, którymi dokumentuje się ulgi podatkowe, muszą również być dołączone w formularzu rozliczeniowym lub dostarczone w późniejszym terminie, na żądanie organu podatkowego.
Warto pamiętać o poprawnym skompletowaniu przez Państwa posiadanych dokumentów. Im więcej dokumentów, faktur, biletów, paragonów, itp. potwierdzających zatrudnienie oraz pobyt na terenie Niemiec tym lepiej. Dzięki nim nie tylko łatwiej będzie rozliczyć po powrocie do Polski zwrot podatku z Niemiec, ale również starać się o dodatkowe odliczenia i ulgi od podatku.