System podatkowy w Niemczech – na czym polega?

Podobnie jak w większości krajów, podatki oraz składki na ubezpieczenie społeczne w Niemczech wynoszą około 40% wynagrodzenia pracownika. Jednak niemiecki system podatkowy przewiduje wiele ulg, o które w czasie rozliczenia można pomniejszyć przychody, co sprawia, że spora część, a zazwyczaj całość zapłaconych podatków jest możliwa do odzyskania.
Podobnie jak w Polsce, także w Niemczech obowiązuje progresywny system podatkowy. Oznacza to, że niemiecki pracodawca przed wypłatą Państwu wynagrodzenia, odciąga pewną część pieniędzy. W każdym przypadku są to: zaliczka na podatek dochodowy, a także składki na ubezpieczenia. Ci z Państwa, którzy podejmują zatrudnienie w zachodniej części Niemiec, z wynagrodzenia odprowadzany będą mieli także dodatek solidarnościowy (z niem. Solidaritätszuschlag) w wysokości 5,5%. Ponadto, deklarując w Niemczech przynależność do danej religii, pracodawca odprowadza również z pensji 8-9% na podatek kościelny (z niem. Kirchensteuer).
Wysokość comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy jakie pracodawca odprowadza za Państwa do niemieckiego urzędu podatkowego zależy od osiąganych przez Państwa dochodów i stawki podatkowej, która jest ściśle powiązana z Państwa sytuacją materialną. Więcej o stawkach podatkowych mogą Państwo przeczytać tutaj: Jakie są stawki podatkowe w Niemczech?
Stawki podatku dochodowego za Odrą
Najniższa stawka podatku dochodowego w Niemczech wynosi obecnie 14 % i dotyczy osób osiągających dochody poniżej średniej. Kolejną stawką podatkową jest 42%. Najwyższa stawka natomiast sięga 45%. Wysokość stawki zależy od tego, jak kształtuje się wysokość Państwa rocznych dochodów. Jeśli rocznie zarobią Państwo mniej niż 52 881 euro, to zapłacą Państwo podatek w wysokości 14%. Najwyższy, bo 45% podatek zapłacą ci z Państwa, których roczny dochód przekroczy 250 731 euro.
Przy rozliczeniu należy pamiętać o możliwości ze skorzystania z kwoty wolnej od podatku, która w Niemczech wynosi 8004 euro. Kwota ta, podobnie jak w Polsce, jest kwotą dochodu, jaką można zarobić w ciągu roku w Niemczech bez konieczności jej opodatkowania. Oznacza to, że jeżeli Państwa roczny dochód nie przekroczy wskazanej kwoty, wówczas niemiecki urząd skarbowy zwróci Państwu całość zaliczek pobranych na poczet podatku dochodowego.