Pomoc

Jeżeli poszukują Państwo informacji związanych z rozliczeniem podatku z Niemiec, prosimy o sprawdzenie poniższej listy pytań i odpowiedzi (FAQ). Mamy nadzieję, że informacje w nich zawarte okażą się Państwu pomocne.

Rozliczenie podatku z Niemiec – czy jest obowiązkowe?

Jeżeli figurują Państwo w bazie danych federalnego urzędu podatkowego, mogą Państwo otrzymać wezwanie do rozliczenia pod nazwą: Erinnerung an die Abgabe der Steuererklärung. Nie należy ignorować takiego wezwania, nawet jeżeli wydaje się Państwu, że nie jesteście zobowiązani do jego składania. Podatnicy, którzy mają obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego na terenie Niemiec, powinni to zrobić do 31 maja roku następnego. Po tym czasie, jeżeli pojawi się pismo ponaglające, należy pilnie odpowiedzieć na wezwanie z urzędu podatkowego.
W przypadku pracowników zagranicznych, składanie zeznania podatkowego nie zawsze jest obowiązkowe. Warto jednak z tego skorzystać z uwagi na możliwość uzyskania zwrotu podatku z Niemiec.

Co to jest Bescheid?

Bescheid stanowi decyzję o wymiarze podatku dochodowego, na której jest wskazana wysokość zwrotu, lub też kwoty do zapłaty na rzecz urzędu.

Informacja o przyznaniu zwrotu podatku z Niemiec – kiedy i jak?

W niemieckim prawie podatkowym brak jest ustawowego terminu, w którym urzędy podatkowe mają czas na wydanie decyzji o przyznaniu zwrotu podatku. Urzędy podatkowe w Niemczech same ustalają te terminy i przeciętny czas oczekiwania na decyzję. Licząc od daty przekazania Państwa deklaracji podatkowej do urzędu trwa około cztery miesiące. Zdarzają się też takie sprawy, na których rozpatrzenie urząd skarbowy potrzebuje sześć miesięcy, a nawet dłużej. W szczególności dotyczy to spraw trafiających do Finanzamt Oranienburg a także Cottbus oraz osób rozliczających niemiecką działalność, tzw. GEWERBE.
Zwrot podatku z Niemiec może zostać przelany na Państwa niemiecki rachunek bankowy lub na polskie konto. W pierwszym przypadku, od czasu wydania decyzji do przelania środków na rachunek mija ok. dwa tygodnie. Jeśli wybrali Państwo opcję przekazania pieniędzy na polskie konto, środki mogą być przelane nawet do sześciu tygodni.
Jeśli nie znaleźli Państwo odpowiedzi na nurtujące pytanie związane z procedurą odzyskania podatku z Niemiec, prosimy o kontakt.

Dodaj komentarz