Procedura

Powierzając nam realizacji procedury odzyskiwania dla Państwa zwrotu podatku z Niemiec, mają Państwo pewność, że zostanie to uczynione w sposób profesjonalny i kompleksowy. Realizację zlecenia z Państwa udziałem, ograniczamy jedynie do kilku niezbędnych formalności, a wszelkiego rodzaju procedury wynikające z rozliczenia podatku z Niemiec, należą do naszych obowiązków. W ten sposób, możemy Państwu zaoferować usługę na najwyższym poziomie, w efekcie której uzyskają Państwo dodatkowe pieniądze z tytułu pracy w Niemczech.

Prosimy Państwa o kontakt.

Abyśmy mogli rozpocząć procedurę zwrotu podatku dla Państwa, prosimy o skontaktowanie się z nami i opisanie krótko swojej historii zatrudnienia w Niemczech. Już po krótkiej rozmowie z Państwem, będziemy w stanie zweryfikować, czy należy się Państwu zwrot podatku, a nawet wstępnie oszacować jak wysoki mógłby on być. Jak można się z nami skontaktować? Zapraszamy do działu: Kontakt

Prosimy Państwa o przygotowanie dokumentów.

Dzięki przygotowaniu przez Państwa dokumentów związanych z pobytem w Niemczech i przekazaniu ich nam, możliwe będzie sporządzenie dla Państwa wniosku o zwrot podatku z Niemiec. Prosimy o zebranie przez Państwa wszystkich biletów, faktur czy paragonów, a także dokumentów otrzymanych od pracodawców i innych instytucji w czasie, kiedy przebywali Państwo na terenie Niemiec. Skompletowanie pełnej dokumentacji znacznie uprości procedurę zwrotu podatku, jak również ma wpływ na wysokość odzyskanych z urzędu pieniędzy. Oczywiście uzupełnieniem tych dokumentów zajmiemy się dla Państwa osobiście.

Prosimy Państwa o krótką rozmowę.

Po ustaleniu z Państwem wszystkich niezbędnych szczegółów możemy przystąpić do rozliczania podatku z Niemiec. W celu skorzystania z ulg podatkowych czy odliczeń niezwykle ważna okaże się rozmowa z Państwem dotycząca zarobków, a także historii zatrudnienia za zachodnią granicą. Istotną informacją, o którą będziemy Państwa prosić jest podanie danych kontaktowych, aktualnego adresu korespondencyjnego, na który ma zostać przesłana decyzja podatkowa, a także numer rachunku bankowego, na jaki chcą Państwo otrzymać zwrot swoich pieniędzy. Krótka rozmowa pozwoli więc nam w pełni usprawnić proces współpracy z Państwem, aby zmaksymalizować korzyści płynące z rozliczenia podatku.

Prosimy Państwa o cierpliwość.

Po złożeniu Państwa wniosku do niemieckiego urzędu skarbowego, urząd ma nawet kilka miesięcy na podjęcie decyzji podatkowej. W trakcie tego czasu staramy się przyspieszyć procedurę zwrotu, jak również odpowiadamy na ewentualne pytania lub prośby o uzupełnienie wniosku kierowane przez urząd. Wszystko po to, aby na Państwa koncie jak najszybciej znalazły się należne pieniądze.

Dodaj komentarz